Få vores gratis bog Og læs hvordan du optimerer salget med E-MAIL MARKETING Bestil bogen nu KLIK her

Handelsbetingelser

 

Produktet
E-mail marketingløsningen Wannatell er baseret på ét hoveddomæne: www.wannatell.dk.

 

Løsningen består i al væsentlighed af:
Database for nyhedsbreve med mulighed for udsendelse efter lister, segmenteringer og interesser samt tidsbestemt udsendelse
Wysiwyg editor med flettefunktion, skabeloner og billedbank
Editerbar database over tilmeldte med mulighed for oprettelse af lister, segmentering og opdeling i interesser. Import- og eksportfunktion. Simple CRM-funktioner
Statistik på hver enkelt modtager med f.eks. åbning og klik
Nem implementering og opdatering af til- og afmelding på website
Valgfri afsender
Automatisk bekræftelsesmail ved til- og afmelding
Håndtering af hard og soft bounces

 

Tillægsmoduler:
Triggere og autorespondere, spørgeskemaer, splittest,
dynamiske tekstblokke i mail samt personopdatering.

 

Betalingsbetingelser  
Ved binding på min. 24 måneder ydes der 25% rabat på licens samt tillægsmoduler.
Money back garanti inden for tre måneder efter køb.
Licens og eventuelle tillægsmoduler betales forud én gang årligt, medmindre andet er aftalt.
Alle priser er eks. moms. Faktura forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved betaling efter forfald tillægges rente fra forfaldstidspunktet med den i renteloven fastsatte rente + gebyr stort kr. 150,-.

 

Administration/rettigheder
E-mail marketingløsningen administreres af WT. WT er eneste part, der har adgang til e-mail marketingløsningen Wannatell kildekoder og det er alene WT, der opdaterer og udvikler påløsningen. Kunden køber udelukkende rettigheden til brug af modulet og ikke rettighed til at rette i de foruddefinerede funktioner.

 

Rettigheder til data
Kunden har alle rettigheder til data genereret via e-mail marketingløsningen Wannatell af Kunden.

 

Aftalevarighed og ophør
Licensaftalen indgås, medmindre andet er aftalt skriftligt, for minimum et år og forlænges automatisk for et år ad gangen.  Opsigelse skal ske med skriftligt varsel, minimum 3 måneder før licensperiodens udløb. Manglende brug af licensen og de rettigheder en licens medfører i opsigelsesperioden, berettiger ikke Kunden til at undlade betaling.

 

Wannatell A/S kan dog opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, i fald licenshaveren anvender e-mail marketingløsningen Wannatell til aktiviteter, der strider mod gældende lovgivning.

 

Fortrolighedserklæring
Wannatell A/S forpligter sig til at hemmeligholde alle oplysninger indsamlet ved hjælp af e-mail marketingløsningen Wannatell.

 

Wannatell A/S forpligter sig til at behandle fortrolig information på betryggende måde, så den forbliver utilgængelig for uvedkommende.

 

Wannatell A/S forpligter sig til kun at benytte fortrolig information indsamlet via Kundens licens i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver for Kunden.

 

Forpligtelserne vedr. fortrolighed er uden tidsbegrænsning.    

 

 

WannaTell A/S  ·  Fredensborgvej 54  ·  3480 Fredensborg  ·  T: 4975 4942  ·  e-mail